Dokumenty

Dokumenty rok 2016

Návrh rozpočtu obce na rok 2017

Zmluva o poskytnutí podpory z enviro. fondu

Zmluva o grantovom účte - Prima Banka

VZN príspevku dotácie MŠ, ŠJ - mesačný zákonný zástupca

VZN príspevku dotácie MŠ, ŠJ - mesačný na mzdy a na dieťa

Návrh plánu činnosti kontrolóra na 2. polrok

VZN o nakladaní s odpadmi

Zásady odmeňovania poslancov

NÁVRH Záverečný účet obce Bracovce za rok 2015

Program rozvoja obce Bracovce 2015 - 2020


Oznam pre záujemcov o pomaturitné štúdium

VZN o vylepovaní plagátov - voľby


UPSVAR Dodatok 54

VZN o určení výšky dotácie pre MŠ

VZN o určení výšky dotácie

VZN o vylepovaní plagátov


Program rozvoja obce - stratégia

Program rozvoja obce - analytická časť

Dokumenty rok 2015

vzn_o_podmienkach_poskytovania_dotacii


vzn_o_urceni_miesta_a_casu_zapisu_dietata_v_zs.pdf

vzn_zaujmové_vzdelavanie_detí

Navrh_vzn_o_miestnych_daniach_a_miestnom_poplatku


Dohoda - UPSVaR

Sanácia odpadu

kapacity MŠ

Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku:,,Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu: Rekonštrukcia a modernizácia MŚ Bracovce,,.

Dotazníky:  (pridané 19.6.2015)

Dotazník na vyplnenie v elektronickej podobe vo formáte WORD : Dotazník_Bracovce

Dotazník na vyplnenie v elektronickej podobe vo formáte PDF: Dotazník Bracovce


Záverčný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2014


Náhradne zasobovanie vodou

Odmenovanie poslancov

Prenájom majetku

Rokovací poriadok OZZápisnice obecného zastupiteľstva

ROK 2016, z dňa

16.9.2016

21.6.2016

9.6.2016

1.4.2016

12.2.2016


ROK 2015, z dňa:

11.12.2015

8.11.2015

16.10.2015

21.8.2015

12.6.2015

14.4.2015

10.4.2015

6.2.2015

2.1.2015STARŠIE ROKY

Rok 2014

Rok 2013


Rok 2011

Rok 2012Rozpočty

rok 2016

rok 2015

rok 2013

rok 2012

rok 2011

roky 2009-2010

Kalendár:

Marec 2018
Po Ut St Št Pi So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
meniny má: Gabriel

Počasie na Slovensku: