Súčasnosť

Trvale bývajúce obyvateľstvo.

 

Trvale bývajúce obyvateľstvo spolu: 937
v tom:
   muži 466
   ženy 471
Podiel žien z trvale bývajúceho obyvateľstva v % 50,3
Ekonomicky aktívne osoby spolu* 440
v tom:
   muži 232
   ženy 208
*bez pracujúcich dôchodcov
Podiel ekonomicky aktívnych osôb z trvale bývajúceho obyvateľstva v % 47,0

Veková štruktúra obyvateľstva.

Trvale bývajúce obyvateľstvo vo veku
   predproduktívnom (0-14) 160
   produktívnom – muži (15-59) 296
   produktívnom – ženy (15-59) 261
   poproduktívnom – muži (60 a viac) 73
   poproduktívnom – ženy (60 a viac) 147
   nezistenom 0

Národnostné zloženie obyvateľstva.

Trvale bývajúce obyvateľstvo spolu: 937
v tom národnosť:
   slovenská 893
   maďarská 0
   rómska 40
   česká 3
   rusínska 0
   ukrajinská 0
   nemecká 0
   iná 1
   nezistená 0

Náboženské vyznanie obyvateľstva - cirkev.

Rímskokatolícka 227
Evanjelická augburského vyznania 195
Gréckokatolícka 56
Reformovaná kresťanská 168
Pravoslávna 250
Náboženská spol. Jehovovi svedkovia 2
Evanjelická metodistická 1
Bratská jednota baptistov 0
Iné a nezistené 14
Bez vyznania 24

Domový a bytový fond.

Domy spolu (vrátane ubyt. Zariadení) 252
Trvale obývané domy 228
   z toho rodinné domy 225
Neobývané domy 24
Byty spolu 266
Trvale obývané byty 242
   z toho v rodinných domoch 226
Neobývané byty 24
Iné a nezistené 14

Úroveň bývania.

Priemerný počet na 1 trvale obývaný byt
   trvale bývajúcich osôb 3,88
   m² obytnej plochy 72,10
Priemerný počet m² obytnej plochy na osobu 18,6

Kalendár:

Marec 2018
Po Ut St Št Pi So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
meniny má: Gabriel

Počasie na Slovensku: